Search form

Tito 3:5

5Inajacamerecuare tura ecuana, ecuanara ai jidaque ahua baatsu ama, ecuana tsehue quiyuhuebati anitsu. Iyacuanehua tura ecuana, ecuanaja jucha cuana ai utsaya bae utsae aatsu. Tuja Espíritu eque tura ecuana yudijidya cananatisha anucahua.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index