Search form

1 Corintios 1:25

25Diosun jaska wamis ninkama betsabun kanekin yuikin: “Diosdan, tatimaki, unainsmapadan, kushipa jayamadan”, amisbuki. Jakia dasibi unanjaidakin Diosun yudabu dasibi binumiski. Jawada yudabun ikunwanma dananmisbudan, Diosun jawen kushipa nuku uinmanmiski, nun babubiakenan. Jaskai Dios kushipajaidakin yudabun kushipa binumiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index