Search form

1 Corintios 14:1

Jancha jatuna tapindiamawen janchaidan, eskatikiaki, na janchadan

1Ja dukun yuda betsabuwen duapai man nuitidu tapinkubainkin Diosun Yushin Pepatun kushipawen jawada Dios man dayaxunkatsis ikai yukakubainkanwen. Jakia Diosun Yushinin matu dayamai jau jawen jancha xabakabi Dios yuixunkin jawen yudabu yusinkubainkin jenetima yukakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index