Search form

1 Corintios 15:15

15Ja inun, Diosun Criston yuda bestenwani nun jawen kushipayabun matu yusinkin mawabu jatun yuda ana besteanbuma ibiaxanaya jamen matuki chanii nukun janchawen matu padain nun chani chaka bestikunkainkeanaii, Dios jaska yubakabianiken nukunmebi jawen jancha betsa wakin Dios dananmaidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index