Search form

1 Corintios 3:6

6Nun Diosun tsuma dabe bestiki. Nuku ana kenwanyamakubainkanwen. Ea dukun matu anu kaxun en matu yunu banakin akawaniki. Januxun Apolosdi kaxun en banatanyama matu miban nashimakin akawayamaki. Nukun dayawen nun matu jaska wabiaya jakia Diosun ja miban ewawakin kushipa wamis keska wakin ja bestitun matun shinan betsa wamakin ewawakubainikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index