Search form

1 Corintios 4:1

Jesúsun kushipayabu dayanibu danain eskai jiwenibukiaki, na janchadan

1Nukudan, nun eska bestiki nuku shinankanwen. Criston daya axuin nun jawen medabewanika bestiki. Jaskawen taexun nukun shinan benawatan nuku yununiwen taexun Diosun jawenabu matu wakatsis ikin jawen kakape yubakani junekubidani ma xabakabi nuku matu yusinmakubainikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index