Search form

1 Juan 2:15

Na mai anua mabuwen besti kemukin Dios benimawatidubumakiaki, na janchadan

15Yudabu na mai anu jiwexun jaska bechipaikin chakabu akaibu danain ana jatube nashui itan ana bechipaiyamakubainkanwen. Jamen betsabun jatun jiwea inun jatun beya chakabu man bechipaikubainaidan, Epa Dios man bechipaiamaki, danankinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index