Search form

1 Pedro 1:23

23Man jaskakunkainxanun Diosun ana matu kain bena keska waniki, matun ibubu chutanamekin matu bawani keskama jakia Diosun jancha jiwea betsaisma jaya man ikunwankin shinan betsa waiwen taexunan, nukunabube dananananma man bechipainamekubainunbunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index