Search form

1 Pedro 1:7

7Janua xanen ibujaidai Jesucristo ana juxun matuwen benimakin jau matu kenwanxanun jaska oro mane tashipa chiwen pewakin jas wamisbu keska wakin: “Jaska man Jesús ikunwainbudi pewakin matun shinan man ma mesten matu uinun”, ixun jabun matu ichakawaibu Diosun jawen matu unanti waikiki. Jaska oro mane tashipa bikatsi imisbu keskakin Jesús ikunjaidawai chintuanma pepakin man jatu binuaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index