Search form

1 Pedro 4:6

6Jatu jaska waxanaiwen taea tsuabuda jatun yudawen chakabui mawa keska jiwekin yudabun jatukidi uin janchabiamiswen taexun Diosun jatu unanti watan kupitidubia jatun shinan betsa watan jatun yuda chakabubiaken yusinananmisbun Criston kakapekidi jatu yusianbu jatun yuda chakabubia shinan betsa watan jatun yushin Diosbe jiwetidubu jatu yusinbaunibuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index