Search form

1 Tesalonicenses 1:8

8Matun dukun ikunwankin nukun Xanen Ibun kaka pepa man chibankin jatu uinmaya Macedonia inun Acaya besti anuama jakia matumebidi Diosun jancha ma tapintan matundi man jatu yusianyan paai mae betsa betsapa anuabun man jaska ikunwainbu jabun matu ninkakin keyubaunaibun nun ana jawa jatuki chanitidumaki, man ma jatu amayadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index