Search form

1 Timoteo 1:3

Yusian pepadan, chakabube jusitimakiaki, na janchadan

3Macedonia mai pakea anu kakin Efeso anuxun min jatu pewakin min jatu medabewayunun en mia bashibidanima keska jabias en mia ana yunuaii. Tsuabunda ja jatun yusinanbun jatun shinan medibis jau jatu yusinchakayamanunbun jatu nemakin pewawe.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index