Search form

1 Timoteo 4:1

Jesucristo ikunwain betsabu chintunxanaibukidi yusiankiaki, na janchadan

1Jesucristo ana jua kemaya jaskai jabun ikunwain betsabu chintuin bebunkidi jaskanunbadiaibukidi Diosun Yushin Pepatun xabakabi nuku unanmai mia yuinun ninkawe. Jabun Jesucristo chibankin jenetan yushin chakabu padananainbu inun Satanásan tsumabun jatun yusian jabu anua juai ninkatan chibanxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index