Search form

2 Corintios 2:17

17Jaska shinanbuma yusinan betsabu Diosun janchaki meseama kemukin pei besti binun, iwanan, bukubaunkin yusinmis keskama nukubudan, Diosun nuku yunukin jawen kushipa nuku inanken matu padanma jancha chanima nun matu yusianyan jawen janchawen taea nun Cristoki dasiabun chanima Diosun nuku pe uianyan Jesucristokidi nun yusinkubainmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index