Search form

2 Corintios 3:1

Corinto anua ikunwainbu uinkin Pablon jatu yusinmiskidi unantidubukiaki, na janchadan

1Na jaska en ana matu yuiaidan, ana nukunmebi nun kenkatsi ikamabia chanima besti en matu yuiai ninkakanwen. Tsuanda jatu yusintanun ika jukin jabun keneya bemisbuki. Jamen nuku ikidan, juni betsan keneya nun mapuisbumaki. Janua matun mae anuadi nun kaya jau medabewakin nuku ii pewaxanunbun matun keneya nun kaismadiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index