Search form

2 Corintios 3:3

3Diosun jawen yunuti inun jawen nemati Moisés inankin mishkiki Diosun kenekin netani keska wakin natian xabakabi matu uinunbun nukun yusianwen Criston jawen Yushin Pepawen chinta tuxkutimawen matun juintiki kenea keska wakubainikiki. Jakia Dios jiweatun Yushinin matun shinan betsa wamakin matun yudaki jawen kene netan keska waikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index