Search form

2 Corintios 3:7

7Diosun jawen yunuti inun jawen nemati mishkiki kenexun Moisés inan jatu unanmakin yuikubainun ika mati anua Moisés butuken jawen besu chaxakidankidanai mainbiaya jawen datekin Israelbun Moisés beistidubuma inikiaki. Jaska jatu wabiani dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati Moisés inani tsuabunda chibantidubuma ja dayani kanemisbu Diosun jawendi jatu kupixanikiki, niti akama Diosuma mawa kayabi tenemakinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index