Search form

2 Corintios 3:9

9Eskati wakin aniki, ana matu yuinun ninkakanwen. Jawada Diosun Moisés yusini pebiaken tsuanda: “Dasibi Moisin jancha en chibantidumaki”, ixun chakabuwaibu jawen taexun unantan jatu kupiti kaka waniki. Jaska jawada Moisés yuini kushipabiaken Diosun jawen bakewen taexun binumakin Diosun nuku ma pepawaikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index