Search form

2 Corintios 4:2

2Jakia jawa dakeama jawada junexun nun aisma inun, machupakin tsua nun padainsma inun, Diosun jancha jamakidi yuikin nun betsa waismaki. Nun jaska wamiswen taea jiwekin nun yusinmis Diosun unanyan jawen jancha nun matu xabakabi yusinkubainmiski, jau dasibibun nukun yusian ninkatan jatun shinan pewanunbunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index