Search form

2 Corintios 5:13

13Nun patapa unainsmapa keskabukiaki. Jakia bechipaikin nun Dios duawaibu yuda betsabun nuku uinkin jaska nun dayamis ninkama yuikin: “Pablo inun jabetan yusinmisbu patapa unainsmapabuki”, ikaibudan, jaskakin Dios nun duawamis yuda betsabun unanbumaki. Jatuwen nuiyamakanwen. Ja inun, yuda betsabun nuku uinmisxun nukukidi yuikin: “Xabakabi jatu yusinkanikiki”, man imisbudan, matu medabewanun, iwanan, nun akubainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index