Search form

2 Corintios 7:10

10Tsuabunda ikunwankin nun chakabu wai unantan jenenun ikin shinan betsa wai nukun juinti nishmaya jau nukun chakabu nuku buaxunun Dios benakin nun ea akaya benimakin nukun chakabu ana shinanma nuku jakimawakin Diosun nuku buaxunmiski. Jakia jabun Cristo ikunwanbumanan, jatun chakabu unain punu nukabia jatun shinan betsa wama Diosun jatu medabewama mawa kayabi jayapakexanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index