Search form

2 Tesalonicenses 2:13

Jawenabu wanun, iwanan, bebunkidi Diosun jatu katunikiaki, na janchadan

13En betsabu inun en puibuun, Dios matuwen nuikin matu bechipaikin bebunkidijaida matu katuniwen taexun chanima jawen paxati man bixanai jawen Yushin Pepatun matu medabewai kai ma matukidi pewaniken chanima man ikunwanyan jaskawen taexun matu medibi waniki. Man jaskaken Dios nun matukidi pe kenwanxunkubainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index