Search form

Hechos 10:4

4jakidi besuxun uin datejaidakin yukakin:

—Xanen ibuun, ¿jawamen?— aka

januxun nai tsuman yuikin:

—Dios kenwankin min dayuimis inun jaska dasibi nuitapai jawa jayabuma min jatu medabewamis Diosun ninkatan ma miwen benimaikiki. Jaskawen taexun mia yuinun ninkawe.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index