Search form

Hechos 11:28

28betsa jawen kena Agabo ikunwainbu ichabu anu jatu yuinun ika benixun Diosun Yushin Pepatun medabewakin janchamaya bebunkidi jaskaxanai jatu yuikin: “Mai jidabi anu piti jayama dasibibu bunijaidaxankanikiki”, jatu wayama Roma maiwan anua Claudio xanen ibujaidaya jaska Agabon jatu bebunkidi yuiyama jaskanibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index