Search form

Hechos 13:1

Bernabé inun Saulo Diosun jatu yunua chai yusinkin taewai buaibu jatu nichinibukiaki, na janchadan

1Antioquía anuxun ikunwain ichaibu jabun jatu yusiainan, eska jayanibukiaki, Diosun jancha mextanmanikabu inun jabun kakape Jesúskidi jancha yusinananmisbu betsa betsapabudan. Jatun kenadan, Bernabé inun, Simón jawen kena betsa Meshupa inun, Cirene anua juni betsa Lucio inun, Galilea xanen ibu Herodesbe ewani Menahem inun, Saulo inibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index