Search form

Hechos 13:22

22januxun Saúlon Dios ana pe chibanmawen taexun ana Diosun medabewama jawen kushipa mebintan januxun Jesén bake David jau ja mai jidabi xanen ibunun, iwanan, kenwankin Diosun yuikin: “Davidin jaska en akatsi ikai akin ea benimawamistun en jancha chibankin jatun Israelbu pe mekekubainxanikiki”, jatu waniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index