Search form

Hechos 13:46

46janua Pablo inun Bernabé jawa dateama dasibibun ninkaibun judio xanen ibubu jaskaibu jatu kemakin:

—Diosun kakape jawen bakekidi man judiobu dukun nun matu yusin taewanun Diosun nuku yunukin nichinbiaimaken nun matu yusiain nukun yusian danankin jawen pepai jiweibi jiweti man bikakatsi ikabumaki. Man jaskaya matu jenebain nawabu judiobuma anu nun jatu yusin kaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index