Search form

Hechos 13:47

47Jamen bebunkidi nukukidi Yavé Diosun Isaías janchamakin yuini ninkakanwen:

‘Nawa betsa betsapa chaijaida jiweakeakeabu jaskai jiwekuintidubu min jatu yusinkubaunxanun mia yunukin en mia bin keska waii, jau min jancha xabakabi mai jidabi anuxun ninkaxanunbunan’,

akaya Isaíasin ninkatan nuku kenexuniki— jatu wa

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index