Search form

Hechos 15:23

23jatu bumakatsi jatu kenexunkin:

“Nun Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu nun matubetan ikunwainbunan, nun matu kene bumai uinkin ninkaxankanwen. Judiobuma man Antioquía maewan anu jiweabu inun, Siria inun, Cilicia mai pakea anu jiweabun nukubetan Jesús man ikunwainbu nun matu shinaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index