Search form

Hechos 2:14

Pedron jatu tapinmai janchanikiaki, na janchadan

14janua Jesúsun 11 tsuma kushipaya betsabube Pedron jatun jancha ninkai benia nixun jui kushipawen jatu yuikin:

—Judiobu inun dasibi Jerusalén anu jiweabuun, eska en matu yuiai ninka peidawakanwen, jaska man ninkai janchaidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index