Search form

Hechos 21:28

28jancha kushipawen jatu yuikin:

—Israelbuun, nuku medabewai bekanwen. Na juninan, mae tibi anuxun yudabu jatu yusin chakakin nukukidi inun, Moisin yusinikidi inun, na nukun Templokidi jau shinan betsa wanunbun jatu yuikubaunmiski. Ja dikabi nukun Templo anu griegobu jatu iwexun nukun Templo medibi ma jatu atimapa wamaikiki— ikinan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index