Search form

Hechos 5:12

Tsuan jaska watiduma wakin Jesúsun kushipayabun jaikaimas isin teneaibu jatu xuxawanibukiaki, na janchadan

12Diosun jawen kushipa jatu yunua Jesúsun kushipayabun yudan kaian medabewakin dami atimaska jaikaimas betsa betsapa akaibun jatu bana ninkatan jatube ichai bebidan bebidanaibun janu Templo jemaintin anu janu badi kuaya utamisbu jawen kena Salomón anu ikunwainbu betsabu jatuki dasi ichakubainibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index