Search form

Hechos 6:5

5jaska jatu yuiabu ninkatan dasibitun jabias shinanwantan januxun jatu katukin juni shinanyan inun unanepabu Diosun Yushin Pepatun kushipayabu katukin jati anibukiaki. Esteban inun, Felipe inun, Prócoro inun, Nicanor inun, Timón inun, Pármenas inun, nawa betsa Antioquía maewan anu jiwexun judiobun beya tapini Nicolás jati jatu katubain

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index