Search form

Hechos 7:58-59

58-59mae anua taxnimakin xadabain jabu Estebanki chani chakaibun ja dukuntun tsakanun itan jatun tadi chaipa pekatan juni betsa jawen kena Saulo mekematan ichapabubetan mankanwen tsaka tsaka akaibun Estebanen Jesús yuikin:

—Xanen ibu Jesúsuun, menan en yushin ea jadi bidiwe!— atan

60janua danti ika dakaxun bis ikin jui kushipawen ana yuikin:

—Xanen Ibuun, na ea chakabuwaibuwen taexun jatu kupiyamaxanwen— atan di iki mawanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index