Search form

Hechos 8:1

1Januxun Esteban jau tenanunbun Saulon jabiaskadi shinanyan anibukiaki.

Jesús ikunwainbu Saulon jatu ichakawakubainikiaki, na janchadan

Jabias xabatian Jerusalén anuxun Jesús ikunwainbu jabun ikunwanbuman jatuki sinatakin ichakawa chakayamakin taewaibun Judea mai pakea anu inun Samaria mai pakea anudi Jesús ikunwainbu dasibi paxai sa ibainaibun jabu Jesúsun kushipayabu besti kaianma inibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index