Search form

Hechos 9:17

17ninkabaini Ananías kai janu Saulo ika anu jikikain mamepitan yuikin:

—Sauloon, Jesús ikunwain ma min nukun betsaki. Min bai tanabidanai jabias Xanen Ibu Jesús miki nukushinatun jau min bedu min ana uin pewanun inun jawen Yushin Pepatun jau mia achitan kushipa wanun mia anu Jesúsun ea yunuxuki— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index