Search form

Efesios 2:11

Jesúsunan, yuda xukua bestichai wanun ika junikiaki, na janchadan

11Jaskaken man judiobuma ja judiobun jatun jina kubichi mextemisbu matukidi janchakin: “Dios yubakani jayama jabun jatun jina kubichi mexteabumadan, nukunabumaki”, iki ibubiskidi janchakin: “Diosun yubani chibankin nukun jina kubichi nun mextemis nun Diosunabuki”, iki janchadiakanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index