Search form

Gálatas 1:1

Pablon jatukidi shinanikiaki, na janchadan

1Jesúsun tsuma kushipaya betsa eadan, en Pabloki. Jawa junibun jatun shinanen katuxun ea yunuama inibuki. Jakia katukinan, Jesús tenanbu jatun bestenwani jawen Epa Dios inun ja kayabis Jesúsun jamebi ea katunixun ea yunukubainmisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index