Search form

Gálatas 3:10

10Januxun Diosun janchakidi jawenabu Moisin yuikin: “Jawen yunuti inun jawen nemati en matu kenexunai tsuabunda dasibi chibanjaidabumaken Diosun jatu yupukin pe jiwemama ixanikiki”, jaska watan jatu kenexuniwen taea chibanmabia jatunmebi pepapaikin jawen yunuti inun jawen nemati chibanpaikin pewabumaken Dios jatuki sinatamakin yupuxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index