Search form

Gálatas 5:16

Diosun Yushin Pepatun nuku mekekubainmiskiaki, na janchadan

16Eska en matu yusinmis ana matu yuinun ninkakanwen. Jawada Diosun Yushin Pepatun matu yusian ninkatan jaskai besti pepai jiwekubainkanwen. Jamen jaska shinan chakakin matun yudan jaska bechipaiai matu amanun, iwanan, yunuaiwen matumebi chakabukin shinanyamakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index