Search form

Gálatas 5:20

20Jaska inun, yushin chakabu kenwankin jawen kushipawen daunanankinan, yudabu janchaibu jatu nemakinan, kunyan ikidan, jawenabuwen nuiamadan, jawada betsa jayawen taexun jatu binunkatsis ikin danankinan, yuda betsabuki jawaida sinatakinan, jatuki ja ikin jatu sa akin keyukinan, ibubis jawada pepa bikin shinan betsa betsapa wai jiweabuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index