Search form

Gálatas 5:3

3Ana matu xabakabi yuinun ea ninkakanwen. Tsuabuda judiobun jatun beya matu chibanmanun, iwanan, Moisin yusiniwen matu ninkamas kemumakin matun jina kubichi matu mextemaibudan, jaska Moisin yununi inun nemani man jawen pepakatsis ikaidan, jatubetan jaska besti menekin chibankubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index