Search form

Hebreos 10:17

17“Jatun chakabu jatu buaxuntan

en ana jaska jatukidi shinanma ikunkainxanaii”,

Yavé Diosun ea washinaki, aka Jeremíasin ninkatan nuku kenexuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index