Search form

Hebreos 10:25

25Ja inun, Diosun jancha tapin ichai jeneyamakubainankanwen, jaskai betsabu babui chintunkanikikidan. Jaskama betsabube medabenankatsis ikin jatu uinmakin jamakidi shinanbiabainaibun jatu beya wakin shinan chankanwankin jatu benimawakubainkanwen. Jatu jaska wakin ma Jesús ana jua kemai uinkatsidan, shinan chankanjaidai jatube ichai jeneyamakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index