Search form

Hebreos 11:19

19Jaska Diosun axuan uinkin jawen kushipakidi Abrahamnen tapiniki, Diosun mawabu bestenwantidukidi tapinkinan. Jaskawen taexun jawen bake inankin Dios tenanxunbiai kaxun ana jawendi jawen bake jiwea chintunwanbidankin jawa wama ixu keska iwenikiaki. Jaska wakin Diosun kushipa jawen shinanmati xabakabi jatu unanmaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index