Search form

Hebreos 11:28

28Ja inun, Diosun yunua ninkatan ikunwankin Moisin jawenabu Pascua besi jatu tates taewamakin misi xaxama inun chaxuwan bake nami xui jatu pimakin chaxuwan jimi jiwe tibi janu jikiti xui xexekaian jatu kepuxmakin keyuken Diosun nai tsuma debuwanikatun Egiptonawan juni bake iyuabu dasibi jatu debuwabiakin Israelbu jawa meama dunkebainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index