Search form

Hebreos 11:9

9Diosun jaska yubaimawen taea jawen shinanen besti ikunwain ja mae anu chipu ibuwanunbadiai ja shinain nawa betsa keska jiweyunikiaki. Jaska jiweidan, tadi puntebaunkin jiwe watan jiwea akeakeniki. Jabiaskadiai jawen bake Isaac inun jawen baba Jacob ja Diosun jatu yubani ibuwaxanun ika jiwediakubainibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index