Search form

Hebreos 12:27

27Jakidi yuikin: “Ana bestiwakin en axanaii”, inidan, ja mai damiwani anua jamapai tibi maewa akeaketan januxun jawada Diosun bechipai maewama jau betsama ipakexanunbun dasibi damiwani Diosun ana pacha sakumaya jawada Diosun mekekatsi ikama jamebi yamai keyuxanaidan, nun tapintidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index