Search form

Hebreos 13:7

7Jaska inun, Diosun jancha Cristokidi jabun matu yusinkin matu pe mekekubainkin matu shinan betsa wamanibuki. Jaskawen taexun jabun Dios ikunwankin chibankubainibu jaska jatun jiwea pepa akin jenebainibu shinankin matundi ikunwandiai jabiaskadiai jiwediakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index