Search form

Hebreos 3:7

Diosun enabudan, Dios anu juindukunti jayakiaki, na janchadan

7Jaskawen taexun Diosun Yushin Pepatun jawen jancha yuixunai chanimani matu ana shinanmakin yuinun ninkakanwen.

“Natian Diosun jancha matun man ninkaibudan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index